Bài 2.58 trang 24 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Nguyên tố X có hoá trị cao nhất trong oxi... DeHocTot.com

Bài 2.58 trang 24 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Nguyên tố X có hoá trị cao nhất trong oxit là a và hoá trị trong hợp chất khí với hiđro là b. Nêu mối quan hệ giữa a và b.

Lời giải:

Mối quan hệ giữa hai hoá trị của nguyên tố X là : a + b = 8de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay