Bài 2.61 trang 24 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Cấu hình electron nguyên tử nguyên tố X l... DeHocTot.com

Bài 2.61 trang 24 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Cấu hình electron nguyên tử nguyên tố X là [Ne] 3s23p1

 Cho biết vị trí (số thứ tự, chu kì, nhóm) của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn. X là kim loại, phi kim hay khí hiếm ?

Lời giải:

Cấu hình e đầy đủ của X :1s22s22p63s23p1 → Z = 13 = STT, chu kì 3 (có 3 lớp e), nhóm IIIA, (có 3 lớp ngoài cùng, là nguyên tố p), kim loại.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay