Bài 2.62 trang 24 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Cho 0,64 g hỗn hợp hai kim loại X, Y (cùng ... DeHocTot.com

Bài 2.62 trang 24 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Cho 0,64 g hỗn hợp hai kim loại X, Y (cùng thuộc nhóm IIA và ở hai chu kì kế tiếp) tác dụng với dung dịch HC1 dư, thu được 448 ml H2 (đktc). Xác định hai kim loại.

Lời giải:

Coi hỗn hợp kim loại X, Y là chất tương đương \(\overline M \)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay