Bài 2.71 trang 26 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Hãy viết cấu hình electron lớp ngoài cùn... DeHocTot.com

Bài 2.71 trang 26 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Hãy viết cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố thuộc chu kì 3.

Na (Z = 11), Mg (Z = 12), Al (Z = 13), Si (Z = 14), P (Z = 15), S (Z = 16), C1 (Z = 17).

Lời giải:de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay