Bài 2.74 trang 26 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 -  Trong tự nhiên, nguyên tố bo có 2 đồng... DeHocTot.com

Bài 2.74 trang 26 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


 Trong tự nhiên, nguyên tố bo có 2 đồng vị: \({}^{11}B\), nguyên tử khối coi là bằng 11, thành phần 80,1% ; \({}^{10}B\), nguyên tử khối coi là bằng 10, thành phần 19,9%. Hãy tính nguyên tử khối trung bình của nguyên tố bo trong tự nhiên.

Lời giải:

Nguyên tử khối trung bình  \(\overline A \)của nguyên tố bo trong tự nhiên :

 \(\overline A  = {{11 \times 80,1 + 10 \times 19,9} \over {100}} = 10,8\)

Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố bo : 10,8.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay