Bài 2.75 trang 26 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Một nguyên tố X ở nhóm VIA, chu kì 3.Hãy... DeHocTot.com

Bài 2.75 trang 26 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Một nguyên tố X ở nhóm VIA, chu kì 3.

Hãy viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố X

Hãy cho biết số thứ tự của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học.

Lời giải:

Nguyên tử X có 3 lớp electron, lớp ngoài cùng có 6 electron, vậy có cấu hình electron : 1s22s22p63s23p4

Số thứ tự bằng số proton và bằng số electron : Z = 16.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay