Bài 2.76 trang 26 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Nguyên tố X (thuộc nhóm A), có cấu hình ... DeHocTot.com

Bài 2.76 trang 26 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Nguyên tố X (thuộc nhóm A), có cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử là 3s23p6

Hãy viết cấu hình electron nguyên tử (đầy đủ) của X.

Hãy cho biết số thứ tự của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học.

Lời giải:

X : 1s22s22p63s23p6

Số thứ tự bằng số proton và bằng số electron Z = 2 + 2 + 6 + 2 + 6= 18.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay