Bài 2.77 trang 26 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - a) So sánh tính phi kim của Si (Z =14) với A... DeHocTot.com

Bài 2.77 trang 26 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


a) So sánh tính phi kim của Si (Z =14) với AI (Z = 13) và p (Z = 15).

b) So sánh tính phi kim của Si (Z = 14) với c (Z = 6) và Ge (Z = 32).

Lời giải:

Si có tính phi kim mạnh hơn Al, yếu hơn P.

Si có tính phi kim mạnh hơn Ge, yếu hơn C.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay