Bài 2.79 trang 26 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Cho 39,6 gam hỗn hợp hai muối cacbonat của... DeHocTot.com

Bài 2.79 trang 26 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Cho 39,6 gam hỗn hợp hai muối cacbonat của hai kim loại đứng kế tiếp nhau trong nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HC1, thu được 6,72 lít khí \(CO_2\) (đktc)ề Xác định hai kim loại.

Lời giải:

\(\begin{array}{l}
\overline M C{O_3} + 2HCl \to \overline M C{l_2} + {H_2}O + C{O_2}\\
0,3 \leftarrow \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,3\\
\to \overline M + 60 = \frac{{39,6}}{{0,3}} \to \overline M = 72 \to Ca\,(40)\,;\,Sr\,(88)
\end{array}\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay