Bài 2.9 trang 17 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Các nguyên tố hoá học có số điện tíc... DeHocTot.com

Bài 2.9 trang 17 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Các nguyên tố hoá học có số điện tích hạt nhân Z > 82 đều không bền và có tính phóng xạ, hạt nhân nguyên tử không bền và tự phân hủy

a) Dựa vào bảng tuần hoàn, xét xem đối với các nguyên tử có Z ≤82 thì tỉ
số \({{not{\rm{r}}on} \over {p{\rm{r}}oton}}\)cao nhất là bao nhiêu ? Thấp nhất là bao nhiêu ? Rút ra điều số proton kiện bền của hạt nhân.

b) Trong 20 nguyên tố đầu, trừ hiđro ra thì tỉ số đó cao nhất là bao nhiêu, thấp nhất là bao nhiêu ?

Lời giải:
a) Trong số hạt nhân nguyên tử các nguyên tố có Z < 83 thì trong hạt nhân

nguyên tử chì \({}_{82}^{207}Pb\) có tỉ lệ \({{not{\rm{r}}on} \over {p{\rm{r}}oton}}= {{125} \over {82}} = 1,5244\) là cao nhất và tỉ lệ thấp nhất là 1.

Như vậy điều kiện bền của hạt nhân là :
\(1 \le {n \over p} \le 1,5244\)

b) Đối với 20 nguyên tố đầu tiên, trừ hiđro thì tỉ số \({N \over Z}\) đối với hạt nhân nguyên
tử liti là lớn nhất và bằng : \({N \over Z} = {4 \over 3} = 1,33\). Và tỉ số thấp nhất \({N \over Z} = 1\) (đối
với hạt nhân của nguyên tử C, O,...)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay