Bài 3.12 trang 27 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Trong hai loại nguyên tố là kim loại và p... DeHocTot.com

Bài 3.12 trang 27 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Trong hai loại nguyên tố là kim loại và phi kim thì loại nguyên tố nào dễ nhận electron, loại nguyên tố nào dễ nhường electron ? Cho thí dụ.

Lời giải:

Các kim loại dể nhường electron để trở thành ion dương.

Thí dụ :  

\(\begin{array}{l}
K\,\,\,\,\,\,\,\, \to {K^ + } + e\\
Ca\,\,\,\,\,\, \to C{a^{2 + }} + 2{\rm{e}}
\end{array}\)

Các phi kim dễ nhận electron để trở thành ion âm.

Thí dụ : 

\(\begin{array}{l}
Br + e \to B{r^ - }\\
I + e\,\,\,\, \to {I^ - }
\end{array}\)
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay