Bài 3.15 trang 28 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Hãy viết cấu hình electron nguyên tử củ... DeHocTot.com

Bài 3.15 trang 28 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Hãy viết cấu hình electron nguyên tử của heli (He) và cấu hình electron của các cation : \(Be^{2+}, Li^+\).

So sánh cấu hình electron của các cation đó với cấu hình electron nguyên tử của He và cho nhận xét.

Lời giải:

He

Be

Li

1s2

1s2

1s2

Nhận xét : Các cation \(Be^{2+}, Li^+\) có cấu hình electron giống cấu hình electron của nguyên tử khí hiếm He đứng trước.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay