Bài 3.35 trang 31 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - a)  Hãy biểu diễn các liên kết trong cá... DeHocTot.com

Bài 3.35 trang 31 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


a)  Hãy biểu diễn các liên kết trong các phân tử \(H_2, Cl_2, N_2\) bằng công thức electron và bằng công thức cấu tạo.

b)  Hãy cho biết thế nào là liên kết đơn, thế nào là liên kết ba, cho thí dụ.

Lời giải:

a) 

 

b) Mỗi cặp electron chung được biểu-thị bằng một gạch nối và được coi là một liên kết.

Nếu giữa hai nguyên tử có một liên kết thì liên kết đó được gọi là liên kết đơn, thí dụ H - H ; C1 - Cl.

Nếu giữa hai nguyên tử có ba liên kết thì liên kết đó được gọi là liên kết ba, thí dụ  \(N \equiv N\)
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay