Bài 3.41 trang 31 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - ... DeHocTot.com

Bài 3.41 trang 31 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


 Hãy viết công thức electron và công thức cấu tạo của các phân tử sau : \(Br_2, CH_4, H_2O, NH_3, C_2H_6\).

Lời giải:
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay