Bài 3.46 trang 32 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 -  a) Tinh thể nguyên tử được cấu tạ... DeHocTot.com

Bài 3.46 trang 32 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


 a) Tinh thể nguyên tử được cấu tạo từ các ion, nguyên tử hay phân tử ?

b)Hãy cho biết loại liên kết trong tinh thể nguyên tử.

c) Hãy cho biết các thí dụ về tinh thể nguyên tử.

d)Hãy cho biết tính chất chung của các tinh thể nguyên tử.

Lời giải:

a) Tinh thể nguyên tử được cấu tạo từ những nguyên tử.

b) Trong tinh thể nguyên tử, các nguyên tử liên kết với nhau bằng các liên kết cộng hoá trịế

c) Thí dụ :Tinh thể kim cương cấu tạo từ những nguyên tử cacbon, tinh thể silic cấu tạo từ những nguyên tử silic, tinh thể gemani cấu tạo từ những nguyên tử gemani.

d) Liên kết giữa các nguyên tử trong tinh thể nguyên tử là liên kết cộng hoá trị, rất mạnh. Vì vậy, tinh thể nguyên tử đều là các tinh thể bền, rất cứng, nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi cao. Kim cương có độ cứng lớn nhất so với các loại tinh thể đã biết.

3.44.    

a, Các tinh thể nguyên tử được cấu tạo từ các ion, nguyên tử hay phân tử?

 

b, Hãy cho biết loại liên kết trong tinh thể nguyên tử.

 

c, Hãy cho biết các thí dụ về tinh thể nguyên tử.

 

d, Hãy cho biết tính chất chung của các tinh thể nguyên tử.

 

Trả lời:

 

a, Tinh thể nguyên tử được cấu tạo từ những nguyên tử.

 

b, Trong tinh thể nguyên tử các nguyên tử liên kết với nhau bằng các liên kết cộng hóa trị.

 

c,Thí dụ: Tinh thể kim cương cấu tạo từ những nguyên tử Cacbon, tinh thể Sillic cấu tạo từ những nguyên tử silic, tinh thể gemani cấu tạo từ những nguyên tử gemani.

 

d, Liên kết giữa các nguyên tử trong tinh thể nguyên tử là liên kết cộng hóa trị, rất mạnh. Vì vậy, tinh thể nguyên tử đều là các tinh thể bền, rất cứng, nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi cao. Kim cương có độ cứng lớn nhất so với các loại tinh thể đã biết.

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay