Bài 3.50 trang 33 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - ... DeHocTot.com

Bài 3.50 trang 33 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Hãy cho biết đặc điểm về cấu trúc và liên kết trong tinh thể iot.

Lời giải:

Trong tinh thể iot, các phân tử I phân bố ở các đỉnh và ở tâm các mặt của một hình lập phương. Các phân tử  I2.

liên kết với nhau bằng lực tương tác yếu giữa các phân tử.

 

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay