Bài 3.60 trang 34 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - a) Hoá trị của một nguyên tố trong các ... DeHocTot.com

Bài 3.60 trang 34 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


a) Hoá trị của một nguyên tố trong các hợp chất cộng hoá trị được gọi là gì ?

b) Hãy so sánh hoá trị của oxi (O) và của nitơ (N) trong các hợp chất :H2O; NH3)

Lời giải:

a) Hoá trị của một nguyên tố trong các hợp chất cộng hoá trị được gọi là cộng hoá trị của nguyên tố đó.

b) Trong các hợp chất H2O; NH3, nitơ có cộng hoá trị lớn hơn cộng hoá trị của oxide-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay