Bài 3.61 trang 34 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 -  a) Hãy cho biết quan hệ giữa số liên k... DeHocTot.com

Bài 3.61 trang 34 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


 a) Hãy cho biết quan hệ giữa số liên kết cộng hoá trị của một nguyên tử trong phân tử và cộng hoá trị của nguyên tố tương ứng.

b)Hãy viết công thức cấu tạo cửa NH3 và cho biết cộng hoá trị của nitơ trong hợp chất đó.

Lời giải:

a) Trong các hợp chất cộng hoá trị thì cộng hoá trị của một nguyên tố được xác định bằng số liên kết cộng hoá trị của nguyên tử tương ứng trong phân tử.

b) 

Trong phân tử \(NH_3\), nguyên tử N tham gia 3 liên kết cộng hoá trị, vậy nitơ có cộng hoá trị 3

Sachcbaitap.comde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay