Bài 3.62 trang 34 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 -  Hãy viết công thức cấu tạo của các ... DeHocTot.com

Bài 3.62 trang 34 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


 Hãy viết công thức cấu tạo của các hợp chất : \(CO_2, C_2H_6, C_3H_8, HCHO\).

Hãy cho biết cộng hoá trị của cacbon trong các hợp chất đó.

Lời giải:

Trong các hợp chất đó, cacbon đều có cộng hoá trị 4.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay