Bài 3.63 trang 34 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - a) Hãy cho biết số oxi hoá của các nguyê... DeHocTot.com

Bài 3.63 trang 34 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


a) Hãy cho biết số oxi hoá của các nguyên tố : H, N, O, Na, Ca trong các đơn chất \(H_2, N_2, O_2, Na, Ca\).

b) Hãy cho biết tổng số số oxi hoá của các nguyên tử oxi và hiđro trong phân tử \(H_2O\).

Lời giải:

a) Số oxi hoá của các nguyên tố H, N, O, Na, Ca trong các đơn chất \(H_2, N_2, O_2, Na, Ca\)đều bằng không.

b) Tổng số oxi hoá của hiđro và của oxi trong phân tử \(H_2O\) bằng không .

2×(+1)+(-2)=0de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay