Bài 3.64 trang 34 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Hãy cho biết số oxi hoá của hiđro trong c... DeHocTot.com

Bài 3.64 trang 34 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Hãy cho biết số oxi hoá của hiđro trong các hợp chất sau đây :

\(HCl, HF, H_2O, CH_4, NaH, KH, MgH_2, CaH_2, CsH\).

Lời giải:

Hiđro có số oxi hoá :

- bằng +1 trong các hợp chất \(HCl, HF, H_2O, CH_4\).

- bằng -1 trong các hợp chất \(NaH, KH, MgH_2, CaH_2, CsH\).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay