Bài 3.65 trang 34 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Hãy cho biết số oxi hoá của clo trong các... DeHocTot.com

Bài 3.65 trang 34 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Hãy cho biết số oxi hoá của clo trong các chất sau :

HCl, Cl2, Cl2O, Cl2O3, Cl2O5, Cl2O7

Lời giải:

Số oxi hoá của C1 trong các chất :

HCl, Cl2, Cl2O, Cl2O3, Cl2O5, Cl2O7

Lần lượt là: -1,0,+1,+3,+5,+7de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay