Bài 3.66 trang 34 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - ... DeHocTot.com

Bài 3.66 trang 34 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Hãy cho biết cộng hoá trị và số oxi hoá của cacbon trong các hợp chất sau đây :

CH4, C2H6, C2H4, C2H2, HCHO, HCOOH

Lời giải:

Trong các hợp chất đã cho, cacbon đều có cộng hoá trị là 4 nhưng số oxi hoá của cacbon trong các hợp chất :

CH4, C2H6, C2H4, C2H2, HCHO, HCOOH

lần lượt là : -4, -3, -2, -1, 0, +2.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay