Bài 3.7 trang 27 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - ... DeHocTot.com

Bài 3.7 trang 27 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Điện tích của electron và điện tích của proton (tính ra culông, C) bằng bao nhiêu ?

Hãy cho biết tên gọi và kí hiệu của các điện tích đó ?

Lời giải:

Điện tích của electron :qe= -1,602.10-19 c.

Điện tích của proton :qp= =1.602.10-19 c.

Các điện tích nhỏ bé đó được gọi là các điện tích đơn vị

Electron mang một điện tích đơn vị âm, kí hiệu bằng 1-.

Proton mang một điện tích đơn vị dương, kí hiệu bằng 1+.

Hai, ba, ... điộn tích đơn vị dương được kí hiệu bằng 2+, 3+,...

Hai, ba, … điện tích đơn vị âm được kí hiệu bằng 2-. 3-,.. .de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay