Bài 3.76 trang 36 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - ... DeHocTot.com

Bài 3.76 trang 36 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Hãy tính số oxi hoá của crom (Cr) trong hợp chất \(K_2Cr_2O_7\).

Lời giải:

Gọi x là số oxi hoá của Cr. Vì trong một phân tử trung hoà, tổng đại số các số oxi hoá của các nguyên tử bằng không nên ta có :

2.(+1) + 2.X + 7.(-2) = 0

2x = +14 - 2 = +12

x = +6

Vậy số oxi hoá của Cr trong \(K_2Cr_2O_7\) bằng +6.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay