Bài 3.77 trang 36 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Hãy tính số oxi hoá của lưu huỳnh (S) tr... DeHocTot.com

Bài 3.77 trang 36 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Hãy tính số oxi hoá của lưu huỳnh (S) trong hợp chất \(H_2SO_4\).

Lời giải:

Gọi x là số oxi hoá của S, ta có :

2.(+l) + x + 4.(-2) = 0

x = +8 - 2 = +6

Số oxi hoá của s trong \(H_2SO_4\) là +6.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay