Bài 3.82 trang 36 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Cho dãy oxit sau đây :\(Na_2O, MgO, A1_2O_3, Si... DeHocTot.com

Bài 3.82 trang 36 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Cho dãy oxit sau đây :

\(Na_2O, MgO, A1_2O_3, SiO_2, P_2O_5, SO_3, Cl_2O_7\)

Biết rằng độ âm điện của các nguyên tố :

Na, Mg, A1, Si, P, S, Cl, O Lần lượt bằng : 0,93 ; 1,31; 1,61; 1,90; 2,19; 2,58; 3,16; 3,44.

Hãy dự đoán trong các oxit đó thì liên kết trong các oxit nào là liên kết ion, liên kết cộng hoá trị có cực, liên kết cộng hoá trị không cực ?

Lời giải:

Liên kết trong các oxit đó là liên kết giữa oxi và các nguyên tố thuộc chu kì 3.

Căn cứ vào hiệu độ âm điện, có thể dự đoán liên kết trong các oxit : \(Na_2O, MgO, Al_2O_3\) là liên kết ion, liên kết trong các oxit : \(SiO_2,P_2O_5,SO_3\) là các liên kết cộng hoá trị có cực, liên kết trong oxit  \(C1_2O_7\) là liên kết cộng hoá trị không cựcde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay