Bài 4.14 trang 39 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - 4.14. Các câu sau, câu nào đúng ? Câu nào... DeHocTot.com

Bài 4.14 trang 39 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


4.14. Các câu sau, câu nào đúng ? Câu nào sai ?

1) Khi một chất oxi hoá tiếp xúc với một chất khử phải xảy ra phản ứng oxi hoá - khử.

2) Trong các phản ứng hoá học, kim loại chỉ thể hiện tính khử.

3) Một chất chỉ có thể thể hiện tính khử hoặc chỉ có thể thể hiện tính oxi hoá.

4) Số oxi hoá của một nguyên tố bao giờ cũng là số nguyên, dương.

Lời giải:

Câu đúng: 2.

Câu sai : 1, 3, 4.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay