Bài 4.15 trang 40 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Cho các quá trình chuyển đổi sau đây :\(... DeHocTot.com

Bài 4.15 trang 40 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Cho các quá trình chuyển đổi sau đây :

\(\begin{array}{l}
a)\,S{O_3}\,{H_2}S{O_4}\\
b)\,{H_2}S{O_4}\,\,\, \to \,\,\,\,\,S{O_2}\\
c)\,HN{O_3}\,\, \to \,\,\,\,N{O_2}\\
d)\,KCl{O_3}\,\,\,\, \to \,\,\,KCl{O_4}\\
e)\,KN{O_3}\,\,\,\, \to \,\,\,\,\,KN{O_2}\\
g)\,FeC{l_2}\,\,\,\, \to \,\,\,\,\,FeC{l_3}
\end{array}\)

Hãy cho biết trong quá trình nào có phản ứng oxi hoá - khử xảy ra ?

Lời giải:

 \(a)\,\mathop S\limits^{ + 6} {O_3}\,{H_2}\mathop S\limits^{ + 6} {O_4}\): không có phản ứng oxi hóa – khử.

\(b)\,{H_2}\mathop S\limits^{ + 6} {O_4}\,\,\, \to \,\,\,\,\,\mathop S\limits^{ + 4} {O_2}\)có phản ứng oxi hóa – khử.

 \(H\mathop N\limits^{ + 5} {O_3}\,\, \to \,\,\,\,\mathop N\limits^{ + 4} {O_2}\) : có phản ứng oxi hóa – khử.

 \(K\mathop {Cl}\limits^{ + 5} {O_3}\,\,\,\, \to \,\,\,K\mathop {Cl}\limits^{ + 7} {O_4}\) : có phản ứng oxi hóa – khử.

\(K\mathop N\limits^{ + 5} {O_3}\,\,\,\, \to \,\,\,\,\,K\mathop N\limits^{ + 3} {O_2}\): có phản ứng oxi hóa – khử.

\(\mathop {Fe}\limits^{2 + } C{l_2}\,\,\,\, \to \,\,\,\,\,\mathop {Fe}\limits^{ + 3} C{l_3}\): có phản ứng oxi hóa – khử.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay