Bài 4.16 trang 40 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - ... DeHocTot.com

Bài 4.16 trang 40 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Nêu một số quá trình oxi hoá - khử thường gặp trong đời sống hằng ngày.

Lời giải:

- Đốt cháy nhiên liệu :

+ Đốt than :  \(C\, + \,{O_2} \to C{O_2}\)

 + Đốt khí tự nhiên :  \(C{H_4} + 2{O_2} \to C{O_2} + 2{H_2}O\)

+ Đốt gaz (bếp gaz, bật lửa gaz) :  \(2{C_4}{H_{10}} + 13{O_2} \to 8C{O_2} + 10{H_2}O\)

Sự hô hấp, sự quang hợp, sự han gỉ, sự thối rữa, sự nổ,...de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay