Bài 4.17 trang 40 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Trong các phản ứng sau, chất nào là chấ... DeHocTot.com

Bài 4.17 trang 40 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Trong các phản ứng sau, chất nào là chất oxi hoá ? Chất nào là chất khử ?

\(\begin{array}{l}
a)\,2Na\, + \,S \to N{a_2}S\\
b)\,Zn\, + \,FeS{O_4} \to ZnS{O_4} + Fe
\end{array}\)

Lời giải:

a)       \(2\mathop {Na}\limits^0 \, + \,\mathop S\limits^0  \to {\mathop {Na}\limits^{ + 1} _2}\mathop S\limits^{ - 2} \)

Chất oxi hóa   chất khử

b)       \(\mathop {Zn}\limits^0 \, + \,\mathop {Fe}\limits^{ + 2} S{O_4} \to \mathop {Zn}\limits^{ + 2} S{O_4} + \mathop {Fe}\limits^0 \)

Chất oxi hóa chất khửde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay