Bài 4.18 trang 40 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Hoàn thành PTHH của các phản ứng khi sụ... DeHocTot.com

Bài 4.18 trang 40 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Hoàn thành PTHH của các phản ứng khi sục khí \(SO_2\) vào dung dịch \(H_2S\) và dung dịch nước clo. Trong các phản ứng đó, \(SO_2\)  đóng vai trò chất oxi hoá hay chất khử ?

\(\begin{array}{l}
1)\,S{O_2}\, + \,{H_2}S \to S + {H_2}O\\
2)\,S{O_2} + C{l_2} + {H_2}O \to {H_2}S{O_4} + HCl
\end{array}\)

Lời giải:

1)       \(\mathop S\limits^{ + 4} {O_2}\, + \,{H_2}\mathop S\limits^{ - 2}  \to \mathop {3S}\limits^0  + 2{H_2}O\)

Chất oxi hóa    chất khử.

2)       \(\mathop S\limits^{ + 4} {O_2} + \mathop {C{l_2}}\limits^0  + 2{H_2}O \to {H_2}\mathop S\limits^{ + 6} {O_4} + 2H\mathop {Cl}\limits^{ - 1} \)

Chất khử     chất oxi hóa

ở (1) \(SO_2\) đóng vai trò là chất khử

ở (2) \(SO_2\) đóng vai trò là chất oxi hóa.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay