Bài 4.27 trang 42 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Dựa vào dấu hiệu nào để nhận biết m... DeHocTot.com

Bài 4.27 trang 42 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Dựa vào dấu hiệu nào để nhận biết một phản ứng hoá học có phải là phản ứng oxi hoá - khử hay không ?

Viết PTHH của 3 phản ứng oxi hoá - khử.

Viết PTHH của 3 phản ứng không phải là phản ứng oxi hoá - khử.

Lời giải:

+ Nhận biết phản ứng oxi hoá - khử : Có sự thay đổi số oxi hoá.

 + PTHH của 3 phản ứng oxi hoá - khử :

\(\begin{array}{l}
Zn + {H_2}S{O_4} \to ZnS{O_4} + {H_2}\\
2Na + 2{H_2}O \to 2NaOH + {H_2}\\
2N{H_3} + 3C{l_2} \to {N_2} + 6HCl
\end{array}\)

+ PTHH của 3 phản ứng không phải là phản ứng oxi hoá - khử

\(\begin{array}{l}
2NaOH + {H_2}S{O_4} \to NaS{O_4} + 2{H_2}O\\
CuS{O_4} + 2K{\rm{O}}H \to Cu{\left( {OH} \right)_2} + {K_2}S{O_4}\\
C{O_2} + N{H_3} + {H_2}O \to N{H_4}HC{O_3}
\end{array}\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay