Bài 4.32 trang 42 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Sục hết V lít khí \(CO_2\) (đktc) vào 10... DeHocTot.com

Bài 4.32 trang 42 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Sục hết V lít khí \(CO_2\) (đktc) vào 100 ml dung dịch chứa NaOH 2M và \(Na_2CO_3\) 1M, sau phản ứng thu được dung dịch chứa 24,3 gam chất tan. Xác định giá trị của V.

Lời giải:

Khi sục khí \(CO_2\) vào dung dịch chứa NaOH, \(Na_2CO_3\)  thì dung dịch thu được sau phản ứng chỉ có 2 trường hợp :

Trường hợp 1: Dung dịch thu được chứa \(NaHCO_3\)  (x mol) và \(Na_2CO_3\) (y mol).

+ Khối lượng hỗn hợp : 84x + 106y = 24,3    (1)

+ ĐLBTKL áp dụng với Na : x + 2y = 2.0,1 + 2.1.0,1 = 0,4 (2)

) + ĐLBTKL áp dụng với C : \({V \over {22,4}}\) + 1.0,1 = x + y   (3)

Giải hệ (1), (2), (3) được V = 3,36 lít.

Trường hợp 2 : Dung dịch thu được chứa NaOH (a mol) và \(Na_2CO_3\) (b mol)

+ Khối lượng hỗn hợp : 40a + 106b = 24,3                    (4)

+ ĐLBTKL áp dụng với Na : a + 2b = 0,4                          (5)

+ ĐLBTKL áp dụng với C: \({V \over {22,4}}\)+0,1=b     (6)

Giải hệ (4), (5) và (6) thấy không có nghiệm.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay