Bài 4.34 trang 42 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Cho 4 gam hỗn hợp \(MCO_3\) và \(M’ CO_3\) ... DeHocTot.com

Bài 4.34 trang 42 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Cho 4 gam hỗn hợp \(MCO_3\) và \(M’ CO_3\) vào dung dịch HC1 dư thấy thoát ra

V lít khí ở đktc. Dung dịch thu được đem cô cạn thấy có 5,1 gam muối khan. Xác định giá trị của V.

Lời giải:

1 mol muối cacbonat chuyển thành 1 mol muối clorua tạo ra 1 mol \(CO_2\)  và khối lượng muối tăng : (M + 71) - ( M + 60) = 11g.

Theo đề bài, khối lượng muối tăng : 5,1 - 4 = 1,1 (g) sẽ có 0,1 mol \(CO_2\) thoát ra.

Vậy V = 2,24 lítde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay