Bài 4.44 trang 45 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Cho 2,24 gam sắt tác dụng với dung dịch H... DeHocTot.com

Bài 4.44 trang 45 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Cho 2,24 gam sắt tác dụng với dung dịch HCl dư. Khí sinh ra cho đi qua ống đựng 4,2 gam CuO được đốt nóng. Xác định khối lượng của chất rắn ở trong ống sau phản ứng.

Lời giải:

 \(Fe + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(1)\)

Theo PTHH (1) ta có 

\(\begin{array}{l}
{n_{{H_2}}} = {n_{Fe}}{\rm{ }} = \frac{{2,24}}{{56}} = {\rm{ }}0,04{\rm{ }}\left( {mol} \right).\\
CuO + {H_2} \to Cu + {H_2}O\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(2)
\end{array}\)

Theo PTHH (2) :

Số mol CuO phản ứng : n_{CuO} = n_{H_2} = 0,O_4 mol.

Số mol Cu tạo ra là 0,O_4 mol.

Số mol CuO dư  \({{4,2} \over {80}} - 0,O_4 = 0,0125\,(mol)\)

Sau phản ứng trong ống nghiệm có: \(m_{Cu}=64×0,O_4=2,56 (g)\)

\(m_{CuO}=80×0,0125=1 (g)\).

Khối lượng chất rắn : 1+ 2,56=3,56 (g).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay