Bài 4.46 trang 45 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Nhúng thanh kẽm vào 100 ml dung dịch \(AgNO_... DeHocTot.com

Bài 4.46 trang 45 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Nhúng thanh kẽm vào 100 ml dung dịch \(AgNO_3\) 0,1M. Tính khối lượng bạc kim loại được giải phóng và khối lượng kẽm đã chuyển vào dung dịch.

Lời giải:

\(n_{AgNO_3}=0,1×0,1=0,01\) (mol)

\(\begin{array}{l}
Zn\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,2AgN{O_3} \to Zn{(N{O_3})_2} + 2{\rm{A}}g \downarrow \\
0,005\,\,mol\, \leftarrow \,\,\,\,0,01\,mol \to \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,01\,mol\\
{m_{Ag}} = 108.0,01 = 1,08\left( g \right)\\
{m_{Zn}} = 65.0,005 = 0,325\left( g \right)
\end{array}\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay