Bài 4.47 trang 45 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Cho 2,6 gam bột kẽm vào 100 ml dung dịch \(... DeHocTot.com

Bài 4.47 trang 45 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Cho 2,6 gam bột kẽm vào 100 ml dung dịch \(CuCl_2\) 0,75M. Lắc kĩ cho đến khi phản ứng kết thúc. Xác định số mol của các chất trong dung dịch thu được.

Lời giải:

\(\begin{array}{l}
{n_{Zn}} = \frac{{2,6}}{{65}} = 0,04\left( {mol} \right)\\
{n_{CuC{l_2}}} = 0,1.0,75 = 0,075\left( {mol} \right)\\
Zn\,\,\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,CuC{l_2} \to ZnC{l_2}\,\,\, + \,\,\,\,\,\,Cu\\
0,04\,mol\,\, \to \,\,0,04\,mol \to 0,04\,mol
\end{array}\)

Trong dung dịch thu được ta có:

\(\begin{array}{l}
{n_{ZnC{l_2}}} = 0,04\,mol\\
{n_{CuC{l_2}}} = 0,075 - 0,04 = 0,035\,mol
\end{array}\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay