Bài 4.49 trang 45 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Một dung dịch X có chứa 46,5 gam hỗn hợ... DeHocTot.com

Bài 4.49 trang 45 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Một dung dịch X có chứa 46,5 gam hỗn hợp \(NaCl, MgCl_2, ZnCl_2\) phản ứng vừa đủ với dung dịch \(AgNO_3\), thu được 114,8 gam kết tủa và dung dịch Y. Tính khối lượng muối trong dung dịch Y.

Lời giải:

\(Ag^+ + Cl^- \) →AgCl                         →\(n_{AgNO_3}=0,8 mol\). Áp dụng ĐL BTKL:

0,8                     ← 0,8                                    \(m_X +m_{ AgNO_3}=m_{kết\, tủa}+m_{muối\, Y}\)

                                                                        \(m_{muối\, Y}=46,5+0,8.170-114,8=67,7 (gam)\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay