Bài 5.11 trang 47 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Có 2 khí không màu, dễ tan trong nước, du... DeHocTot.com

Bài 5.11 trang 47 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Có 2 khí không màu, dễ tan trong nước, dung dịch thu được cho tác dụng với dung dịch \(AgNO_3\) tạo ra kết tủa màu vàng

a)Cho biết tên 2 khí đó.

b)Hãy phân biệt 2 khí đó bằng phương pháp hoá học.

Lời giải:

a)      Hai khí đó là HBr và HI

\(HBr+AgNO_3→AgBr↓+HNO_3\)

\(HI+ AgNO_3→AgI↓+HNO_3\)

b) Dẫn từng khí đó đi qua nước clo có pha sẵn hồ tinh bột, chất nào tạo ra chất mới có màu xanh là HI.

\(Cl_2+HI→2HCl+I_2\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay