Bài 5.15 trang 48 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Cho ba chất: khí \(Cl_2\), bột Fe, dung dịc... DeHocTot.com

Bài 5.15 trang 48 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Cho ba chất: khí \(Cl_2\), bột Fe, dung dịch HCl

Viết PTHH của các phản ứng biểu diễn sơ đồ sau 

Lời giải:
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay