Bài 5.16 trang 48 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Tính khối lượng nguyên tố clo có trong 2... DeHocTot.com

Bài 5.16 trang 48 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Tính khối lượng nguyên tố clo có trong 2 tấn muối ăn chứa 98% NaCl.

Lời giải:

Trong 2 tấn muối  chứa \(2 \times 98\%  = 1,96\) tấn NaCl

Khối lượng nguyên tố clo trong 1,96 tấn NaCl là:\(1,96 \times \frac{{35,5}}{{35,5 + 23}} = 1,189\)  tấn.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay