Bài 5.17 trang 48 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Cho 0,6 lít khí clo phản ứng với 0,4 lít ... DeHocTot.com

Bài 5.17 trang 48 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Cho 0,6 lít khí clo phản ứng với 0,4 lít khí hiđro.

a)Tính thể tích khí HC1 thu được (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất).

b)   Tính thành phần % vể thể tích của các khí có trong hỗn hợp sau phản ứng.

Lời giải:

a) Trong 1 lít hỗn hợp có 0,6 lít \(Cl_2\) và 0,4 lít \(H_2\). Clo đã lấy dư.

\(\begin{array}{l}
{H_2} + C{l_2} \to 2HCl\\
0,4l\,\,\,\,0,4l\,\, \to \,\,0,8l
\end{array}\)

b) Hỗn hợp khí sau phản ứng có : \(V_{HCl}\) = 0,8 lít → 80% thể tích,

\(V_{C1_2}\) dư= 0,2 lít →20% thể tích.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay