Bài 5.18 trang 49 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Tính khối lượng đồng và thể tích khí... DeHocTot.com

Bài 5.18 trang 49 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Tính khối lượng đồng và thể tích khí clo (đktc) đã tham gia phản ứng nếu có 27 gam \(CuCl_2\) tạo thành sau phản ứng.

Lời giải:de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay