Bài 5.20 trang 49 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Khi điện phân dung dịch muối ăn bão hoà... DeHocTot.com

Bài 5.20 trang 49 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Khi điện phân dung dịch muối ăn bão hoà để sản xuất xút, người ta thu được 560 lít khí clo (đktc). Tính khối lượng muối ăn chứa 98% NaCl đã dùng để điện phân. Biết hiệu suất của quá trình điện phân là 100%.

Lời giải:

Theo (1) \(n_{NaCl cần}=25.2=50\) (mol)

Khối lượng muối ăn chứa 98% NaCl cần lấy là:

 \({{58,5.50.100} \over {98}} = 2984,69\left( g \right) \approx 2,985\,kg.\)
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay