Bài 5.21 trang 49 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Xác định các chất trong chuỗi phản ứn... DeHocTot.com

Bài 5.21 trang 49 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Xác định các chất trong chuỗi phản ứng sau :

Lời giải:

A:KCl

\(A_1,B_1: Cl_2,K\)

\(A_2,B_2:CuCl_2, KOH\)

\(A_3,B_3:BaCl_2,K_2CO_3\)

\(A_4,B_4:HCl,K_2S\)
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay