Bài 5.23 trang 49 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Phản ứng nào xảy ra khi sục khí clo vào... DeHocTot.com

Bài 5.23 trang 49 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Phản ứng nào xảy ra khi sục khí clo vào dung dịch \(Na_2CO_3\) ?

Lời giải:

+ Khí clo tác dụng với nước tạo ra các axit :

\(Cl_2 + H_2O → HCL + HClO\)

 + Axit mạnh (HCL) tác dụng với muối :

\(2HCL + Na_2CO_3 → 2NaCl + CO_2↑ + H_2O\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay