Bài 5.32 trang 51 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Muối ăn không những có tầm quan trọng t... DeHocTot.com

Bài 5.32 trang 51 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Muối ăn không những có tầm quan trọng trong đời sống hằng ngày của con người mà còn là nguyên liệu để sản xuất natri hiđroxit, clo, axit clohiđric. Viết PTHH của các phản ứng dùng để sản xuất các chất trên.

Lời giải:

- Sản xuất \(Cl_2, NaOH, H_2\) :de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay