Bài 5.33 trang 51 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Để điều chế khí hiđro clorua, người t... DeHocTot.com

Bài 5.33 trang 51 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Để điều chế khí hiđro clorua, người ta cho muối NaCl tác dụng với dung dịch axit \(H_2SO_4\) đặc, nóng. Viết PTHH của các phản ứng xảy ra và giải thích vì sao phải dùng muối tinh thể và dung dịch axit đậm đặc.

Lời giải:

Phải dùng\( H_2SO_4\) đặc và muối ở trạng thái tinh thể để hiđro clorua tạo thành không hoà tan trong nước. 
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay