Bài 5.34 trang 51 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Cho hỗn hợp A gồm Cu và Mg vào dung dịch... DeHocTot.com

Bài 5.34 trang 51 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Cho hỗn hợp A gồm Cu và Mg vào dung dịch HCL dư thu được 5,6 lít khí (đktc) không màu và một chất rắn không tan B.

Dùng dung dịch \( H_2SO_4\)  đặc, nóng (dư) cho tác dụng với chất rắn B thu được 2,24 lít khí \(SO_2\) (đktc).

a)Viết PTHH của các phản ứng xảy ra.

b) Tính khối lượng hỗn hợp A ban đầu.

Lời giải:

a)      \(Mg+2HCl→ MgCl_2+H_2↑\)                      (1)

Chất không tan B là Cu.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay